Przetargi

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i regeneracja dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-18

Usługa zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-18

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-11

Zakup i dostawa koparki przeładunkowej do załadunku i przeładunku odpadów na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

2021-05-21

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-03-26

Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 214000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-01-04

Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 214000 EURO) przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczna i guma pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-01-04

Zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

2020-12-30

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

2020-12-08

UWAGA! PONOWNA zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ustala się na dzień 22.12.2020 g. 10:00

Termin otwarcia ofert ustala sie na dzień 22.12.2020 g. 10:15

 

z podziałem na następujące części:

Część I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Część II - ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu szkód w środowisku

Część III - ubezpieczenia komunikacyjne

 

Przetargu nieograniczoney na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-12-02

UWAGA! Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 17.12.2020 g. 10:00

Termin otwarcia: 17.12.2020 g. 10:15