Przetargi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-11

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert: 28.07.2021 r.  godz. 10:00

Termin otwracia ofert ustalas się na dzień: 28.07.2021 r. godz. 10:15

Zakup i dostawa koparki przeładunkowej do załadunku i przeładunku odpadów na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

2021-05-21

UWAGA! zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2021 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert w dniu 29.06.2021 r., godz. 10:15.

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-03-26

Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 214000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-01-04

Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 214000 EURO) przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczna i guma pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-01-04

Zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

2020-12-30

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

2020-12-08

UWAGA! PONOWNA zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ustala się na dzień 22.12.2020 g. 10:00

Termin otwarcia ofert ustala sie na dzień 22.12.2020 g. 10:15

 

z podziałem na następujące części:

Część I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Część II - ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu szkód w środowisku

Część III - ubezpieczenia komunikacyjne

 

Przetargu nieograniczoney na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-12-02

UWAGA! Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 17.12.2020 g. 10:00

Termin otwarcia: 17.12.2020 g. 10:15

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę i montaż nowych opon do samochodów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-12-01

Przetargu nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-11-24