Przetargi

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego "śmieciarki" do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-03-29

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczna i guma pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-03-06

Uwaga! Zmiana terminu na składanie ofert do dnia 15.03.2019 r.

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-03-05

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego „śmieciarki” do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-02-28

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.03.2019 r.

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - inne odpady (w tym zmieszane substancje ii przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-02-08

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-12-18

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-12-10

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.padów

2018-12-06

Przetarg nieograniczony (dla kowty poniżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1 podchodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-11-21

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na budowę parkingu dla samochodów osobowych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-09-26