Przetargi

przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczna i guma pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-01-03

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na usługę sukcesywnego odbioru i transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-12-09

Przetarg nieograniczoney (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-11-29

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na dostawę nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-11-05

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i regenerację dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-10-28

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji benzynowej w Siedlcach dla pojazdów Zakładu.

2019-09-26

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-09-13

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na roboty budowlane pt.: „ Dojazd techniczny do czasy składowiska na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”.

2019-07-09

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę worków na odpady dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

2019-04-15

UWAGA! Zmiana terminu na składanie ofert do dnia 25.04.2019 r.

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-04-05

UWAGA! zmiana terminu na składanie ofert do dia 14.05.2019 r.