Przetargi

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową pojazdu w system stabilnej wymiany nadbudów oraz sprzętem i montażem na pojeździe (w tym żuraw hydrauliczny, urządzenie hakowe o udźwigu min 10 Mg, myjka) oraz przygotowanie do współpracy z zabudową bezpylną o pojemności 12 m3.

2020-11-13

Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego – Siedlce, ul. Błonie 3 -Sekretariat w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 10 grudnia 2020 r., godz. 10.15.

Przetarg nieograniczony(dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-11-12

Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego – Siedlce, ul. Błonie 3
-Sekretariat w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 30 listopada  2020 r., godz. 10.15.

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji benzynowej w Siedlcach dla pojazdów Zakładu.

2020-09-11

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę worków na odpady dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-09-11

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-09-08

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu specjalistycznego „śmieciarki” do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-09-02

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-07-23

Postępowanie: Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na zadanie: „Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali produkcyjnej na Zakładzie w Woli Suchożebrskiej” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach”

2020-06-17

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-06-15

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na zadanie: „Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali produkcyjnej na Zakładzie w Woli Suchożebrskiej” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach

2020-04-20