Przetargi

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-08-06

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę sukcesywnego odbioru i transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-06-27

Przetarg nieograniczony (dla kowty powyżej 221 000 EURO) na usługę zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-04-24

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji benzynowej w Siedlcach dla pojazdów Zakładu..

2018-04-03

Przetargu nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na usługę sukcesywnego odbioru i transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2018-01-18

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Otwarcie ofert do przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na usługę odbioru i transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.  odbyło się w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1050,00 zł. netto/kurs tj. 1291,50 zł. brutto/kurs

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 26.01.2018 r. o godz. 12.15.

 

Zestawienie ofert:

 

L.p.

Nazwa (firmy) i adres Wykonawcy

Cena oferty

 

 

1

 

LW TRANS

Łukasz Woliński

Ul. Zimna Woda 114 A

21-400 Łuków

 

1070,00 zł. netto/kurs

1316,10 zł. brutto/kurs

 

296390,00 zł. netto

364559,70 zł. brutto

 

 

2

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

 

1299,00 zł. netto/kurs

1597,77 zł. brutto/kurs

 

359823,00 zł. netto

442582,29 zł. brutto

 

Okres gwarancji, termin realizacji zamówienia wg SIWZ.

Przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

2017-12-27

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

2017-12-13

Przetarg nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

2017-11-23

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 209 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2017-11-21

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na budowę zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok 300 m3 wraz ze stanowiskiem czerpania wody na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.

2017-10-27