Przetarg nieograniczony (dla kowty poniżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1 podchodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

Pliki do pobrania