O nas

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Woli Suchożeberskiej rozpoczęło swoje funkcjonowanie 1 sierpnia 1986 roku.
W związku z przejęciem składowiska przez Miasto Siedlce oraz zakończeniem z dniem 30 marca 1999 roku administracji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o. zaszła konieczność określenia sposobu zarządzania majątkiem.
Miasto Siedlce wraz z Gminą Suchożebry i Przedsiąbiorstwem Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o. założyły Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą w Siedlcach.Po kilku latach liczba udziałowców wzrosła do dziesięciu. Są to: Miasto Siedlce  (~ 60%), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Sokołowie Podlaskim, Gmina Suchożebry, Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Wiśniew, Gmina Przesmyki, Gmina Trzebieszów, Gmina Paprotnia.
W 2007 roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zakończył na terenie funkcjonującego składowiska odpadów w Woli Suchożeberskiej przedsięwzięcie Budowy sortowni odpadów i kompostowni w Woli Suchożeberskiej oraz rozwijanie selektywnej zbiórki w trzech gminach. Projekt finansowany był w części ze środków własnych Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, w formie dotacji przez Fundację Ekofundusz w Warszawie, w formie udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wfosgw_tablice

W 2008 roku w ramach kolejnych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stworzona została terenowa baza edukacyjna przy Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożeberskiej oraz zorganizowany został program edukacji dla powiatu siedleckiego i sokołowskiego w zakresie segregacji odpadów.
                   
Główna siedziba Zakładu znajduję się przy ul.Błonie 3 w Siedlcach.

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

  • zbieranie odpadów innych niz niebezpieczne - 38.11.Z
  • obróka i usuwanie odpadów innych niz niebezpieczne - 38.21.Z
  • odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała  działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - 39.00.Z
  • działaność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
  • pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z
  • wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z
  • dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z
  • handel energią elektryczną - 35.14.Z