Przetarg nieograniczoney (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

Pliki do pobrania

doc

SIWZ 19 12 12

doc

formularz ofertowy

docx

załączniki

doc

wzór umowy

pdf

JEDZ

xml

JEDZ import

asc

klucz do szyfrowania

pdf

unieważnienie postępowania