Przetargi

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na zakup i dostawę ładowarki kołowej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-10-01

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2021 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 16.11.2021 r. g. 10:15

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na sukcesywną dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji benzynowej w Siedlcach dla pojazdów Zakładu.

2021-09-10

UWAGA. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 20.10.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie : 20.10.2021 r. godz. 10:15

II postępowanie na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2021-08-11

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert ustala sie na dzień: 25.08.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert ustala sie na dzień: 25.08.2021 godz. 10:15

III postępowanie: Dostawa i montaż używanej komory mielenia do dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-08-09

Postępowanie powyżej 130 000 zł na dostawa i montaż używanej komory mielenia do dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-27

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-26

Usługa odbioru i transportu odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ,Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-21

Dostawa i montaż używanej komory mielenia do dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-08

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i regeneracja dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-18

UWAGA! Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

 

Termin na składanie ofert ustala się na dzień: 07.07.2021 r. , godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2021 r., o godzinie 10:15.

 

 

Usługa zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-18

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert: 02.08.2021 r.  godz. 11:00

Termin otwracia ofert ustalas się na dzień: 02.08.2021 r. godz. 11:15