Przetargi

„Dostawa i montaż nowych opon do samochodów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”

2022-03-17

I. Zakup i dostawę elektrycznego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2022-02-25

II postępowanie na zakup i dostawę elektrycznego pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg typu wywrotka z podwyższonymi burtami i kratownicą na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2022-01-03

Postępowanie na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2021-12-27

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie ex19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-12-17

Zakup i dostawa ładowarki kołowej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-12-10

Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg typu wywrotka z podwyższonymi burtami i kratownicą na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-11-08

Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-11-05

Zakup i dostawa sita gwiaździstego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2021-10-13

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i  otwarcie ofert.

Termin składania: 17.11.2021 g. 10.00

Termin otwarcia: 17.11.2021 g. 10.15

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na dostawę i montaż mobilnej instalacji do dezodoryzacji na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-10-01

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert ustala się na dzień 08.11.2021 g. 10:00

Termin otwarcia ustala się na dzień 08.11.2021 g. 10:15