Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 15 01 02 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

Dokumentacja do niniejszego postępowania dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a83b4f09-ca89-4112-96cc-292fbb4da6d6