Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach ogłasza "Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sortowni odpadów". W załącznikach umieszczone są: Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, wstępny opis przedmiotu zamówienia, zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz Regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. na modernizację sortowni odpadów

Pliki do pobrania

pdf

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

pdf

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

pdf

Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych ZUO Sp. z o.o. na modernizację sortowni odpadów