Składowisko

Prawnym właścicielem składowiska jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

Składowisko odpadów innych niź niebezpieczne i obojętne powstało w 1986 r. na terenie wyeksploatowanego wyrobiska piasku. Zlokalizowane zostało w Woli Suchoźeberskiej, Gmina Suchożebry, powiat siedlecki, województwo mazowieckie na podstawie decyzji nr 2/82 z dnia 10.02.1982 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej, wydanej przez Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Zajmuje powierzchnię ponad 12 ha, z czego około 6,2 ha stanowi niecka składowiska, która podzielona jest na trzy kwatery. Łącznie objetość składowiska wynosi około 998 000 m3 odpadów. Teren składowiska jest ogrodzony, otoczony pasem zieleni.