O nas

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Woli Suchożeberskiej rozpoczęło swoje funkcjonowanie 1 sierpnia 1986 roku.  W związku z przejęciem składowiska przez Miasto Siedlce oraz zakończeniem z dniem 30 marca 1999 roku administracji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o. zaszła konieczność określenia sposobu zarządzania majątkiem. Miasto Siedlce wraz z Gminą Suchożebry i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o. założyły Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą w Siedlcach. Po kilku latach liczba udziałowców wzrosła do dziesięciu. Były to: Miasto Siedlce  (~ 60%), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Sokołowie Podlaskim, Gmina Suchożebry, Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Wiśniew, Gmina Przesmyki, Gmina Trzebieszów, Gmina Paprotnia.

W 2007 roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zakończył na terenie funkcjonującego składowiska odpadów w Woli Suchożeberskiej przedsięwzięcie Budowy sortowni odpadów i kompostowni w Woli Suchożeberskiej oraz rozwijanie selektywnej zbiórki w trzech gminach. Projekt finansowany był w części ze środków własnych Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, w formie dotacji przez Fundację Ekofundusz w Warszawie, w formie udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wfosgw_tablice

W 2008 roku w ramach kolejnych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stworzona została terenowa baza edukacyjna przy Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożeberskiej oraz zorganizowany został program edukacji dla powiatu siedleckiego i sokołowskiego w zakresie segregacji odpadów.

Obecnie udziałowcami są Miasto Siedlce, Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Siedlce, Gmina Suchożebry, Gmina Zbuczyn, Gmina Wiśniew i Gmina Paprotnia.

Główna siedziba znajduje się przy ul. Błonie 3 w Siedlcach.