Odpady biodegradowalne

Od 1 marca w Siedlcach obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Z frakcji o nazwie "odpady zielone" została wydzielona frakcja "ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI – KUCHENNE Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO". Podobnie, jak odpady "zielone" są one przerabiane na wartościowy kompost. Pochodzą one z ogrodów i parków, ale są to również odpady kuchenne i spożywcze z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego, jednostek handlu detalicznego oraz odpady z zakładów produkujących i wprowadzających do obiegu żywność. Odpady te ulegają tlenowemu i beztlenowemu rozkładowi przy udziale mikroorganizmów.

Każdy mieszkaniec Siedlec zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Część z nich posiada własny kompostownik, pozostali mieszkańcy zostali wyposażeni w brązowy pojemniki na odpady kuchenne oraz szare worki na odpady zielone.
O tym, jak segregować znajdziecie Państwo informacje na naszej stronie - https://segregacja.zuo.siedlce.pl/. Trzeba przy tym pamiętać, aby te rodzaje odpadów trafiały do worków czy też pojemników bez opakowań dodatkowych opakowań – siatek, worków czy szkła.

Do segregowania takich odpadów jesteśmy niejako zmuszeni przez polskie oraz unijne prawo. Dzięki działaniom zmierzającym do wydzielenia bioodpadów sprawiamy, że zostaną one odpowiednio przetworzone. Z dobrych jakościowo bioodpadów wytwarzamy doskonały kompost, a to z kolei skutkuje korzyściami dla środowiska w postaci nawozu, który w naturalny sposób wzbogaca ziemię o niezbędne składniki do uprawy roślin. 

Zła segregacja tej grupy odpadów to ogromne koszty dla wszystkich. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że przez źle posegregowane odpady bio czy zielone trzeba zutylizować całą partię kompostu, który można by było sprzedać. 

Poniżej kilka zdjęć, jak niestety bardzo częśto wygląda segregacja frakcji biodegradowlnych w Siedlcach.