Postępowanie: Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na zadanie: „Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali produkcyjnej na Zakładzie w Woli Suchożebrskiej” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach”

Pliki do pobrania

doc

SIWZ

doc

załączniki

doc

zał. 6

doc

wzór umowy

pdf

Projekt wykonawczy

pdf

rys.1

pdf

rys 2

pdf

rys 3

pdf

rys 4

pdf

rys 5

pdf

rys 6

pdf

rys 7

pdf

centrala wentylacyjna

pdf

katalog jedostka zew

pdf

STWIOR

pdf

przedmiar

pdf

zał 11

pdf

Odpowiedź do SIWZ

pdf

informacja z otwarcia ofert

pdf

wybor oferty