„Zakup i dostawa nowego samochodu o napędzie elektrycznym do 3,5 t na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39e4e8fa-12c4-47ed-8806-4287fdfd9f57