„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.”