„Dostawa i montaż nowych opon do samochodów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”

Dokumentacja do niniejszego postępowania dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/822e730d-133a-47fd-9abe-c1014750767a