Rozstrzygnięcie

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje, że 15 podmiotów/osób prywatnych złożyło ofertę na zakup ww. pojazdu. Z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty będziemy kontaktować się drogą telefoniczną oraz mailową. 
Dziękujemy za zainteresowanie.