Instalacja Komunalna

Zakład w Woli Suchożebrskiej posiada status Instalacji Komunalnej.
Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych posiada przepustowość:

część mechaniczna dla 20 03 01 – 50 000 Mg/rok

część mechaniczna dla selektywnie zebranych odpadów – 10 000 Mg/rok

część biologiczna – 25 000 Mg/rok

Kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie

Przepustowość:

dla odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1 600 Mg/rok

Składowisko odpadów komunalnych

Przepustowość:

masa odpadów dopuszczonych do składowania w roku kalendarzowym – 40 000 Mg/rok

Działalność regulują pozwolenia zintegrowane:

Decyzja Nr 53/16/PZ.Z z dnia 19 kwietnia 2016 r. (instalacja do kombinacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów)

Decyzja Nr 19/20/PZ.Z z dnia 18 lutego 2020 r. (instalacja do składowania odpadów)

Pliki do pobrania

pdf

MBP 19.04.2016

pdf

18.07.2016 składowisko