Rozstrzygnięcie

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje, że 24 podmioty/osoby prywatne złożyło ofertę na zakup ww. urządzenia. Z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty będziemy kontaktować się drogą telefoniczną oraz mailową. 
Dziękujemy za zainteresowanie.