Pierwszy samochód elektryczny w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. przystosowany do odbioru odpadów komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. stał się posiadaczem pierwszego w swojej flocie pojazdu elektrycznego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych. Jest to samochód MAN ETGE 3.140 E.