OGŁOSZENIE

ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach informuje, iż worki typu BIG BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe będą wydawane wyłącznie na podstawie okazanego dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź potwierdzenia z UM o złożeniu deklaracji, zaś dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej – potwierdzenia wniesienia opłaty za czynsz.