Nowy PSZOK w regionie

W Woli Suchożebrskiej powstaje Wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Całkowita wartość inwestycji to  794 211 zł. brutto (645 700 zł. netto), dofinansowanie unijne wyniosło 378 434 zł. tj. około 60 %.

W poniedziałek 19 września prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Mariusz Gruda podpisał umowę na realizację PSZOK w Woli Suchożebrskiej.

PSZOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowić będzie integralną część zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w RIPOK w Woli Suchożebrskiej i na terenie Gminy Suchożebry.

Wzorcowy PSZOK przyjmował będzie aż 17 różnych frakcji odpadów, m. in. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady niebezpieczne (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin i inne), odpady wielkogabarytowe (dywany, meble), odpady zielone, opony, gruz, odpady z remontów, opakowania z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady bio, popiół, baterie czy leki.

W nowym PSZOK-u wiele odpadów otrzyma „drugie życie”. W tym celu zostały przygotowane specjalne stanowiska: rozbiórkowe oraz napraw. Na pierwszym z nich pracownicy będą rozbierać sprzęty na drobniejsze elementy, aby jak najwięcej surowców trafiło do recyklingu. W strefie napraw wykwalifikowani pracownicy będą reperować oddane sprzęty, które następnie znajdą nowych właścicieli. Do Punktu będą mogły też trafiać sprzęty nieuszkodzone, które z różnych przyczyn nie były już potrzebne poprzednim właścicielom. Zostaną one odpowiednio zabezpieczone oraz przechowane do czasu znalezienia nowego użytkownika, który będzie mógł je odebrać zupełnie za darmo.

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując  w ten sposób ilość odpadów składowanych, zmniejszając ilość dzikich wysypisk odpadów w okolicy oraz w rezultacie podnosząc wskaźnik recyklingu.

Nowy PSZOK to także nowe miejsca pracy oraz nauka dla najmłodszych. W ramach projektu powstanie całkiem nowa ścieżka edukacyjna, który połączy się z już istniejącą instalacją. Będzie można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat odpadów, które na co dzień produkujemy.

PSZOK dostępny będzie dla mieszkańców bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.