Mycie pojemników

O dnia 04.06.2019 r. od godz. 14 do dnia 12.06.2019 r. w godz. 6 – 21 nastąpi mycie pojemników w sektorze IV. Prosimy o udostępnienie pojemników we wskazanym terminie.