Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

Informacja dot. konkursu na stanowisko Prezesa Zarzadu

 

         Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu nie wybrana została żadna ze zgłoszonych kandydatur. Kolejny konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Siedlcach zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

 

Rada Nadzorcza

Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

w Siedlcach