Konferencja ZUO

26 lutego br. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się konferencja poświęcona zmieniającym się przepisom prawa w ochronie środowiska i gospodarce odpadami, wzrostowi cen zagospodarowania frakcji kalorycznej oraz wzrostowi cen za przyjęcie odpadów na Zakłady przetwarzające odpady. Organizatorem konferencji „Konsekwencje wprowadzenia nowelizacji Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych dla gospodarki odpadami, a RIPOK.” był Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, a jej uczestnikami firmy zajmujące się gospodarką odpadami, kontrahenci ZUO oraz samorządy.            

Konferencję poprowadził ekspert – radca prawny p. Anna Specht – Schampera zajmująca się od wielu lat problematyką gospodarki odpadami i zamówień publicznych oraz rolą RIPOK m.in. w województwie mazowieckim, ekspert prawny Rady RIPOK.

Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach p. Anna Goś-Pszczółkowska przybliżyła kierunki działalności Spółki i sukcesywnego jej rozwoju, przekazała informację dotyczącą wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów na instalacji RIPOK wraz z porównaniem cen za przyjęcie odpadów na innych instalacjach regionalnych, zobrazowała stawki opłat od mieszkańca w woj. mazowieckim (m.in. powiat siedlecki, węgrowski, garwoliński). Podkreśliła znaczenie edukacji ekologicznej zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych, jako kluczowego elementu zmieniającego przyzwyczajenia mieszkańców na przykładzie kampanii „Siedlce? Naturalnie!”, którą realizuje od kilku lat Zakład Utylizacji Odpadów.