Kolejne nowe urządzenie

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zakupił dyfuzo antyodorowy EmiControls model V12so. Będzie on wykorzystywany do eliminowania lotnych związków organicznych oraz odorów. Wraz z urządzeniem zakupiono 1000 litrów koncentratu antyodorowego i biodegradowalnego, który jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.