Informacja o wyborze Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, KRS nr 0000095420, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wybrana została: Pani Anna Goś-Pszczółkowska.