Informacja o wyborze nowego Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

       Siedlce, dnia 9 września 2022 roku

 

   Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu został wybrany Pan Paweł Olszewski.

Rada Nadzorcza

Zakładu Utylizacji Odadów Sp. z o.o.

w Siedlcach