Informacja

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 poz. 433 ) Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach informuje, że mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze i przyjęciu do Instalacji Komunalnej w Woli Suchożebrskiej odpadów komunalnych z przyczyn niezależnych od nas. Prosimy każdorazowo dostawy odpadów zgłaszać telefonicznie pod nr. 25/ 621-07-56 bądź pocztą elektroniczną zaklad@zuo.siedlce.pl. Jednocześnie informujemy, że przekazaliśmy pismo – wystąpienie w zakresie gospodarki odpadami do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego.