Ekologia i ekonomia na cmentarzach

Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach zaprasza zarządców cmentarzy do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie, dotyczącym zmniejszenia ilości odpadów na cmentarzach.

W ramach projektu na cmentarzach nieodpłatnie stawiane są specjalne regały na znicze. Regał przeznaczony jest do użytku osób odwiedzających groby bliskich, a jego montaż ma na celu podjęcie wspólnych działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów powstających na cmentarzach. Osoby sprzątające groby, zamiast wyrzucać niepotrzebne znicze
do pojemników na odpady, będą miały możliwość pozostawienia ich na regale, dzięki czemu inni będą mogli z nich ponownie skorzystać. Takie działanie umożliwi wielokrotne używanie jeszcze dobrych, nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach na odpady.

Dodatkowo na cmentarzach objętych programem wprowadzona zostaje selektywna zbiórka odpadów. Zasady selektywnej zbiórki umieszczone są na tablicy informacyjnej, stanowiącej wyposażenie programu pilotażowego. Takie rozwiązanie to szereg korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i dla środowiska. Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo postępując z już powstałymi, mamy wpływ na nasze środowisko, w którym żyjemy. Bezpośrednim efektem ekonomicznym dla cmentarzy wdrażających selektywną zbiórkę odpadów jest redukcja wydatków, wynikająca z tańszej opłaty za odbieranie odpadów selektywnie zebranych, pod warunkiem pozytywnego podejścia do segregacji osób odwiedzających nagrobki. Dlatego poza regałem na znicze do ponownego wykorzystania, dostawiane są dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: na odpady biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło. Żeby odwiedzający nie mieli problemów z odpowiednią segregacją odpadów.

Odpady to problem globalny. Warto więc podejmować działanie takie chociażby jak pilotażowy program zmniejszenia odpadów wytwarzanych na cmentarzach, ku ochronie środowiska. Poprzez wdrożenie opisanej powyżej inicjatywy Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach chce zachęcić mieszkańców do wtórnego wykorzystania zniczy. Cmentarze to również miejsce, gdzie warto pokusić się o segregację powstających odpadów, chociażby ze względów ekonomicznych dla zarządzających.
Dlatego ZUO zachęca Państwa, abyście odwiedzając okoliczne nekropolie propagowali segregację odpadów. Znicze dostaną nowe życie. Na regałach stawiamy czyste znicze - bez wkładów, w celu ponownego ich wykorzystania. Osoba pozostawiająca znicz na regale zgadza się na bezpłatne udostępnianie znicza w celu wykorzystania go przez inną osobę.

Wierzę, że pilotażowy program „Nie wyrzucaj – podziel się” przyjmie się zarówno w Mieście Siedlce, jak również w okolicznych cmentarzach. Starajmy się robić wszystko, aby poprawić nasze środowisko. – Anna Goś-Pszczółkowska, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.