Eko Budżet 2019

Od stycznia tego roku w naszym mieście trwa trzecia edycja Eko Budżetu. Jest to projekt, który ma celu podniesienie świadomości Siedlczan dot. segregacji odpadów, edukację na temat zasad i zachęcenie do selektywnej zbiórki odpadów.

Dla przypomnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa samorządy w Polsce muszą do 2020 roku osiągnąć poziom recyklingu odpadów w wysokości 50%.
W Siedlcach za rok 2018 wyniósł on około 30%. Wiele pozostaje więc do zrobienia.

W ramach Eko Budżetu 2019 powstała lista 12 inwestycji dotyczących zagospodarowania terenu w Siedlcach o wartości ponad 100 000 zł każdy. Siedlce podzielone są na 4 sektory odbioru odpadów, na każdy sektor przypadają zatem dokładnie 3 propozycje.

Finalnie zostanie zrealizowana jedna inwestycja wybrana przez mieszkańców - najpierw w drodze głosowania, które trwa do końca września. Następnie poprzez aktywne działanie, jakim jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów we własnych gospodarstwach domowych. Najwyższy współczynnik segregacji osiągnięty w danym sektorze za cały rok 2019 wyłoni zwycięzcę.

Co miesiąc na Facebooku Siedlce? Naturalnie! oraz stronie internetowej www.zuo.siedlce.pl publikujemy informację o wysokości współczynnika segregacji w poszczególnych sektorach, tym samym kibicując i dopingując mieszkańców.

O jakie projekty walczymy w tym roku?

Sektor 1

 • Solarne stacje ładowania
 • Budowa oświetlenia ledowego, przy ulicy Sobieskiego
 • Modernizacja Skweru Jana Pawła II

Sektor 2

 • Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, ul. Poniatowskiego
 • Pumptrack
 • Zestaw do skoków o tyczce

Sektor 3

 • Sensoryczny plac zabaw dla dzieci, przy S.P. nr 8
 • Siłownia zewnętrzna z oświetleniem, przy ulicy Grabianowskiej
 • Wymiana oświetlenia na oprawy LED, ul. Żuławska, Romanówka, Niepodległości

Sektor  4

 • Rodzinna strefa relaksu nad Zalewem
 • Doświetlenie ulicy Piaski Zamiejskie
 • Chodnik przy ulicy Dylewicza

Głosujemy na stronie: http://zuo.siedlce.pl/glosowanie

Wszystko w Waszych rękach Siedlczanie! Każdy sektor ma jeszcze szansę za wygraną,
a największą nagrodą dla wszystkich będzie nie tyle sama inwestycja, z której korzystać będą mieszkańcy, ale wiedza i zrozumienie potrzeby segregowania odpadów. Wszak naszą generację stać na segregację.