Cennik odpadów pochodz─ůcych z selektywnej zbiórki

Cena netto (bez podatku VAT) odbioru odpadów selektywnie gromadzonych (papier, tworzywa sztuczne, szk┼éo, metal) odbieranych w pojemnikach 1,1 m3 i 0,12m3; 5 z┼é/m3.

Cena netto (bez podatku VAT) odbioru odpadów selektywnie gromadzonych (papier, tworzywa sztuczne, szk┼éo, metal) 
w workach sprzedawanych w siedzibie Zak┼éadu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.;
5 z┼éotych za 9 worków do selektywnej zbiórki o pojemno┼Ťci ka┼╝dy oko┼éo 110 dm3.
 

Powy┼╝sze ceny dotycz─ů miasta Siedlce, gminy Siedlce oraz wsi Wola Sucho┼╝ebrska.
Cennik obowi─ůzuje od 28 marca 2006 roku

Op┼éaty za przyj─Öcie odpadów na sk┼éadowisku Woli Sucho┼╝ebrskiej ul. Soko┼éowska 2

na podstawie Zarz─ůdzenia Nr 9/2008 Prezesa Zarz─ůdu Zak┼éadu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach z dnia 31.10.2008r.

(Cennik obowi─ůzuje od 1 stycznia 2009 roku)

 

1.       Za sk┼éadowanie 1 Mg odpadów stosuje si─Ö op┼éat─Ö na któr─ů sk┼éadaj─ů sie ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce kwoty:

103 z┼é.  + op┼éata za korzystanie ze ┼Ťrodowiska

Op┼éat─Ö za korzystanie ze ┼Ťrodowiska ustala si─Ö w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ┼Ťrodowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z pó┼║n. zm.).

 

2.       Za sk┼éadowanie 1 Mg odpadów o nast─Öpuj─ůcych numerach kodów okre┼Ťlonych w katalogu odpadów, wprowadzonych rozporz─ůdzeniem Ministra ┼Ürodowiska z dnia 27 wrze┼Ťnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz. 1206):

 

a)    20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,

stosuje si─Ö op┼éat─Ö:                                                        85 z┼é.

 

b)    17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni┼╝ wymienione w 17 05 03,

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie),

20 02 02 gleba i ziemia, w tym: kamienie,

stosuje si─Ö op┼éat─Ö:                                                       35 z┼é.

 

c)     15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 opakowania ze szkła

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 39 tworzywa sztuczne

stosuje si─Ö op┼éat─Ö:                                                       20 z┼é.

 

d)    20 02 01 odpady ulegaj─ůce biodegradacji

stosuje si─Ö op┼éat─Ö:                                                       5 z┼é.

 

e)     17 06 04 materia┼éy izolacyjne inne ni┼╝ wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

stosuje si─Ö op┼éat─Ö:                                                       180 z┼é.

 

f)     20 03 07 odpady wielkogabarytowe

stosuje si─Ö op┼éat─Ö:                                                       210 z┼é.

Wszystkie ceny bez podatku VAT

Cennik odbioru (wywozu i unieszkodliwienia) odpadów komunalnych 

 przez Zak┼éadu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach

Cennik obowi─ůzuje od 1 stycznia 2009 roku

Wszystkie ceny bez podatku VAT

       

Ceny dotycz─ů miasta i gminy Siedlce w standardowych warunkach wywozu odpadów komunalnych

Pojemnik 1,1 m3 metalowy (cena wraz z dzier┼╝aw─ů pojemnika)

2 razy w tygodniu lub cz─Ö┼Ťciej

 

44,32

zł/m3

+VAT

1 raz w tygodniu

 

45,56

zł/m3

+VAT

raz na dwa tygodnie

 

48,01

zł/m3

+VAT

Raz na miesi─ůc

 

53,72

zł/m3

+VAT

Inne i na ┼╝─ůdanie

 

64,32

zł/m3

+VAT

         

Pojemnik 0,12 m3 (cena wraz z dzier┼╝aw─ů pojemnika)

 

2 razy w tygodniu lub cz─Ö┼Ťciej

 

53,06

zł/m3

+VAT

1 raz w tygodniu

 

55,92

zł/m3

+VAT

raz na dwa tygodnie

 

61,57

zł/m3

+VAT

Raz na miesi─ůc

 

74,76

zł/m3

+VAT

Inne i na ┼╝─ůdanie

 

99,25

zł/m3

+VAT


                                                 

Wszelkie prawa zastrze┐one | Zak│ad Utylizacji Odpadˇw Wykonanie: Verdox