jak prawidłowo segregować odpady

jak prawidłowo segregować odpady

Sprawdź szczegóły
najniższe ceny na rynku

najniższe ceny na rynku

Sprawdź szczegóły
harmonogram wywozu odpadów

harmonogram wywozu odpadów

Sprawdź szczegóły
jak prawidłowo segregować odpady
harmonogram wywozu odpadów

harmonogram wywozu odpadów

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Uchwały Rady Miasta Siedlce, w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w naszym mieście czeka nas mała „śmieciowa rewolucja”. W naszym mieście trwają, zakrojone na szeroką skalę, przygotowania do wdrożenia nowych przepisów. Co się zmieni? I czy aby na pewno będzie to zmiana „na dobre”?

Najważniejszym elementem uchwały, która zacznie obowiązywać już od pierwszego stycznia będzie dodanie dwóch nowych frakcji odpadów segregowanych. Będą to: odzież i tekstylia, oznaczone kolorem pomarańczowym oraz odpady higieniczne z przyporządkowanym kolorem fioletowym. Tym samym Siedlce staną się pierwszym samorządem w Polsce, który zdecydował się na taki sposób segregacji odpadów.

Poniżej znajduje się aplikacja, dzięki której bez trudu sprawdzicie Państwo najbliższe daty wywozów odpadów
z sektora nr 4. Wystarczy wybrać swój adres i od razu pojawia się kalendarz z zaznaczonymi harmonogramami. Zachęcamy do korzystania. 

wybierz opcję

zabudowa wielorodzinna

zabudowa wielorodzinna

zabudowa jednorodzinna

zabudowa jednorodzinna

Pliki do pobrania

Siedlce ? naturalnie !

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Siedlec i okolic oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą naszej działalności jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. 
W ramach akcji przeprowadzimy szereg projektów edukacyjnych, w tym:EkoStrefa, Eko Budżet, lekcje ekologicze. 

RIPOK w Woli Suchożebreskiej

 

Zakład w Woli Suchożebrskiej posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK ).

Uchwałą nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 - Zakład Utylizacji Odpadów zakład w Woli Suchożebrskiej uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do obsługi regionu wschodniego w zakresie:

  • Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

przepustowość:

część mechaniczna dla 20 03 01 – 50 000 Mg/rok

część mechaniczna dla selektywnie zebranych odpadów – 10 000 Mg/rok

część biologiczna – 25 000 Mg/rok

  • Kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie

Przepustowość:

dla odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1 600 Mg/rok

  • Składowisko odpadów komunalnych

Przepustowość:

masa odpadów dopuszczonych do składowania w roku kalendarzowym – 40 000 Mg/rok

Działalność RIPOK regulują pozwolenia zintegrowane:

  1. Decyzja Nr 53/16/PZ.Z z dnia 19 kwietnia 2016 r. (instalacja do kombinacji odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów)
  1. Decyzja Nr 97/16/PZ.Z z dnia 18 lipca 2016 r. (instalacja do składowania odpadów)