RIPOK | Często zadawane pytania | Obsługa klienta
ZUO Zakład Utylizacji Odpadów
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

Dostosowanie Instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 9.861.775,00.

Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów w Woli Suchożebrskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 1.590.000,00 zł.

Budowa sortowni odpadów i kompostowni w Woli Suchożebrskiej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów w trzech gminach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zamknij
 
 
Fundacja EkoFundusz
www.ekofundusz.org.pl
Budowa sortowni i kompostowni odpadów oraz rozwój systemu selektywnej ich zbiórki w gminach powiatu Siedleckiego została dofinansowana w wysokości 6 255 050,00 zł ze środków Fundacji EkoFundusz.
Zamknij
 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.nfosigw.gov.pl

Tytuł przedsięwzięcia: Odgazowanie, wykorzystanie i modernizacja składowiska odpadów w Woli Suchożebrskiej.

Wartość projektu: 7 205 300 pln

Pożyczka: 2 640 024 pln

z Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Budowa sortowni i kompostowni odpadów oraz rozwój systemu selektywnej ich zbiórki w gminach powiatu Siedleckiego została sfinansowana w wysokości 6 403 910,00 zł (pożyczka) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zamknij
 
 
 
 
Najnizsze ceny na rynku
 
KONTAKT od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00 Kontakt Siedziba firmy
08-110 Siedlce, ul. Błonie 3
Tel. 025 633 25 22, fax 025 633 25 26
e-mail: bok@zuo.siedlce.pl

Składowisko odpadów
w Woli Suchożebrskiej

08-125 Suchożebry, ul. Sokołowska 2
Tel. 025 621 07 56, 025 621 08 19
fax: 025 624 26 12
 
 
Copyright © 2016 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
L77 GrandPress